Vláda

Vláda je nejvyšším výkonným orgánem Moravskoslezska. Předsedou vlády je Bratslav Šťasten.